Digwyddiadau 2018
© Ardal Genhadaeth Bro Cwyfan, 2018
Ardal Genhadaeth Bro Cwyfan
Orsafoedd y Groes
Ar nos Fercher yr Wythnos Fawr, cafwyd gwasanaeth o fawl a myfyrdod ar Orsafoedd y Groes yn Eglwys y Drindod Bryngwran, gyda chyfeillion o eglwysi eraill Bro Cwyfan a thu draw yn ymuno â ni. Cafwyd eitemau cerddorol gan Norman, Catherine a Chôr Bro Cwyfan, a darlleniadau gan aelodau eglwysi Bryngwran, Bodedern, Llanfaelog a'r Fali. Ar ddiwedd y gwasanaeth, cyflwynwyd planhigyn blodeuog bychan a cherdyn gweddi Pasg i bob aelod o'r gynulleidfa. Diolch i Sylvia am ei threfniadau trylwyr a gofalus, fel arfer.