Dyddiadur
© Ardal Genhadaeth Bro Cwyfan, 2017
Ardal Genhadaeth Bro Cwyfan
Eglwys y Drindod Sant Mihangel Sant Cwyfan Sant Machraeth Sant Maelog Sant Mair Sant Pabo
Y Fali 11:15 am Boreol Weddi (Saesneg) Sul 1af 11:15 am Cymun Bendigaid (Saesneg) 2ail, 3ydd & 4ydd Sul 11:15 Gwasanaeth Teuluol (Saesneg) 4ydd Sul
10:00 am Cymun Bendigaid (Saesneg) Bob dydd Iau yng Nghanolfan yr Eglwys gydag astudiaeth o’r Beibl i ddilyn. Ysgol Sul yn Eglwys St Mihangel, Fali bob dydd Sul yn cychwyn am 11:15 am. Croeso i bawb. Ni chynhelir y Stomp Eglwys  am gyfnod.
Llanfaelog 10:30 am Cymun Bendigaid (Saesneg) Bob Dydd Sul 10:00 am Cymun Bendigaid (Saesneg) Bob Dydd Mercher
Llanfachreath 11:00 am Cymun Bendigaid 4ydd Sul
Bryngwran 3:00 pm Cymun Bendigaid 2ail a 4ydd Sul From 3 September, 2017: 9:00 am Sul 1af & 3ydd Sul
Siop Elusen Eglwys Bryngwran - bydd y siop yn ailagor am fusnes yn Neuadd yr Eglwys ar ddydd Mercher o 12:30 pm - 2:30 pm, ac yna bydd ar agor bob prynhawn Mercher o 12:30 pm - 2:30 pm. Croesawn unrhyw nwyddau sydd gennych i'w cyfrannu, a gallwn ddod i'w nôl os oes angen. Diolch yn fawr.
Ardal Genhadaeth Bro Cwyfan Sant Edern
Bodedern 9:30 am Cymun Bendigaid (Saesneg) 2ail Sul
9:30 am Cymun Bendigaid 4ydd Sul
Dydd Mercher, 28 Mawrth, 2018 gwasanaeth Gorsafoedd y Groes yn Eglwys y Drindod am 7pm. Dydd Sul, 6 Mai, 2018 Taith Gerdded Sul y Gweddiau - cyfarfod am 2pm ger Plas Llechylched, ymweliad â hen eglwys St Ulched. Dewch â phicnic!
Llangwyfan Nid oes gwasanaethau rheolaidd ar y Sul yn cael eu cynnal yn Eglwys y Santes Fair erbyn hyn. Cynhelir gwasanaethau achlysurol a bydd dyddiadau ac amseroedd y rhain yn cael eu cyhoeddi mewn da
bryd. Bydd bedyddiadau, priodasau ac angladdau yn parhau i gael eu cynnal yn ôl y gofyn. Cysylltwch â’r Parch Neil Ridings, 01407741242 neu neil@brocwyfan.org.uk
Llantrisant 3:00 pm Cymun Bendigaid 2ail Sul
Llangwyfan Weithiau, gan ddibynnu ar y llanw.
Dydd Sadwrn, 3 Mawrth, 2018 Bore Masnach Deg yn Neuadd y Pentref Rhosneigr o 10:00am i 12:30pm. Cliciwch ar y dde i gael gweld y poster.
Fair Trade Event
Gwasanaethau'r Pasg Dydd Sul, 25 Mawrth, 2018 Sul y Blodau. Gwasanaeth Cymun Bendigaid am 11:15 y bore. Dydd Iau, 29 Mawrth, 2018 Allor Llonyddwch am 7 pm. Dydd Gwener, 30 Mawrth, 2018 Myfyrdod ar y Groes am 2 pm. Dydd Sul, 1 Ebrill, 2018 Sul y Pasg. Gwasanaeth Cymun Bendigaid am 11:15 y bore.
Llanbabo Weithiau
Sant Afran, Ieuan a Sanan