Dyddiadur
© Ardal Genhadaeth Bro Cwyfan, 2018
Ardal Genhadaeth Bro Cwyfan
Eglwys y Drindod Sant Mihangel Sant Cwyfan Sant Machraeth Sant Maelog Sant Mair Sant Pabo
Y Fali 11:15 am Boreol Weddi (Saesneg) Sul 1af 11:15 am Cymun Bendigaid (Saesneg) 2ail, 3ydd & 4ydd Sul 11:15 Gwasanaeth Teuluol (Saesneg) 4ydd Sul
10:00 am Cymun Bendigaid (Saesneg) Bob dydd Iau yng Nghanolfan yr Eglwys gydag astudiaeth o’r Beibl i ddilyn. Ysgol Sul yn Eglwys St Mihangel, Fali bob dydd Sul yn cychwyn am 11:15 am. Croeso i bawb. Ni chynhelir y Stomp Eglwys  am gyfnod.
Llanfaelog 10:30 am Cymun Bendigaid (Saesneg) Bob Dydd Sul 10:00 am Cymun Bendigaid (Saesneg) Bob Dydd Mercher
Llanfachreath 11:00 am Cymun Bendigaid 4ydd Sul
Bryngwran 3:00 pm Cymun Bendigaid 2ail a 4ydd Sul From 3 September, 2017: 9:00 am Sul 1af & 3ydd Sul
Siop Elusen Eglwys Bryngwran - bydd y siop yn ailagor am fusnes yn Neuadd yr Eglwys ar ddydd Mercher o 12:30 pm - 2:30 pm, ac yna bydd ar agor bob prynhawn Mercher o 12:30 pm - 2:30 pm. Croesawn unrhyw nwyddau sydd gennych i'w cyfrannu, a gallwn ddod i'w nôl os oes angen. Diolch yn fawr.
Ardal Genhadaeth Bro Cwyfan Sant Edern
Bodedern 9:30 am Cymun Bendigaid (Saesneg) 2ail Sul
9:30 am Cymun Bendigaid 4ydd Sul
Llangwyfan Nid oes gwasanaethau rheolaidd ar y Sul yn cael eu cynnal yn Eglwys y Santes Fair erbyn hyn. Cynhelir gwasanaethau achlysurol a bydd dyddiadau ac amseroedd y rhain yn cael eu cyhoeddi mewn da
bryd. Bydd bedyddiadau, priodasau ac angladdau yn parhau i gael eu cynnal yn ôl y gofyn. Cysylltwch â’r Parch Neil Ridings, 01407741242 neu neil@brocwyfan.org.uk
Llantrisant 3:00 pm Cymun Bendigaid 2ail Sul
Llangwyfan Weithiau, gan ddibynnu ar y llanw.
Dydd Sadwrn, 19 Mai, 2018 Mae'r Pwyllgor Digwyddiadau yn trefnu Bore Coffi a Gwerthu Planhigion yn Neuadd Bentref Rhosneigr o 10:00 am - 12:30 pm. Bydd coffi/ te fel arfer am £1, a bydd amrywiaeth o
blanhigion gardd yn cael eu harddangos. Mae'r planhigion hyn bob amser yn gwerthu yn gyflym iawn felly dewch yn gynnar fel na chewch eich siomi.
Dydd Sul, 29 Ebrill, 2018 Gwasanaeth Unedig Bro Cwyfan yn Eglwys Edern Sant, Bodedern am 10:30 y bore ac yna lluniaeth yn Neuadd yr Eglwys. Nid oes unrhyw wasanaethau eraill yn y plwyf ar y diwrnod hwn.
Dydd Sul, 29 Ebrill, 2018 Gwasanaeth Unedig Bro Cwyfan  yn Eglwys Edern Sant am 10:30 y bore ac yna lluniaeth yn Neuadd yr Eglwys. Nid oes unrhyw wasanaethau eraill yn y plwyf ar y diwrnod hwn.
Dydd Mawrth, 8 Mai, 2018 Cynhelir Bore Coffi i godi arian at eglwys Sant Mihangel yng Ngwesty'r Fali 10:00 am tan 12 canol dydd. Bydd yno stondinau amrywiol a raffl ac mae mynediad yn £3.00, i gynnwys te neu goffi. Dydd Sul, 27 Mai, 2018 Cymun Teuluol am 11:15 am.
Gwasanaethau 2018 Dydd Sul, 10 Mehefin am 3:00 pm Dydd Sul, 8 Gorffennaf am 2:00 pm Dydd Sul, 26 Awst am 3:00 pm
Llanbabo Weithiau
  Sant Afran, Ieuan a Sanan