Digwyddiadau 2016
© Ardal Genhadaeth Bro Cwyfan, 2018
Ardal Genhadaeth Bro Cwyfan
Stomp Eglwys
Cawsom fore gwych wrth i ni ddylunio crefftau i ddangos ein taith drwy'r Garawys, a chofio fod Duw yn ein caru! Diolch i bawb am ddod.
Eglwys Anniben - Mawrth
Hwyl, chwerthin, creadigrwydd a chyfeillgarwch, dyma sy'n disgrifio'r bore a gawsom!
Eglwys Anniben - Ebrill
Y thema heddiw oedd Arch Noa. Bu pawb yn gweithio ar y faner yn ogystal â gwneud enfys unigol, cychod bach ac anifeiliaid i fynd adref. Roedd yn fore gwych. Diolch i bawb am eu holl waith caled a'u cefnogaeth.
Eglwys Anniben - Mai
Y thema oedd bwystfilod bach. Gwnaethom gychwyn yn y bore gyda ffilm animeiddio fer i gyd am wahanol chwilod. Cafodd pawbgyfle i wneud lindys, ieir bach yr haf, malwod, morgrug, pryfed cop, dylunio eich chwilen hun allan o gerdyn neu  ffyn lolipop, a chwarae bingo chwilod! Dyma ychydig o luniau o'r hyn a wnaed. Diolch i bawb am eich cefnogaeth!
Eglwys Anniben - Mehefin
Y thema oedd 'Ger y Môr'. Dyma'r gwaith celf gwych a gynhyrchwyd gan y plant. Fel y gwelwch cawsom fore stomplyd iawn!
Eglwys Anniben - Hydref
Ein thema ar gyfer y stomp eglwys heddiw oedd 'Wedi Mopio ar Ystlumod'. Cawsom amser gwych yn creu, canu a chael hwyl!
Eglwys Anniben - Tachwedd
Bore bendigedig yn edrych ar y Gofod a Golau. Buom yn gwylio dvd ar Wallace a Gromit yn adeiladu roced a mynd i'r lleuad i gael rhywfaint o gaws! Fel gweithgareddau buom yn adeiladu ein rocedi ein hunain, bagiau synhwyraidd gofod, estroniaid mewn soseri hedfan, a chael ein ceudwll lleuad hunain i fwyta ein caws a chraceri oddi arno! Diolch i bawb am wneud yn stomp eglwys gwych.
Stomp Eglwys y Nadolig - Rhagfyr
Bore creadigol iawn yn gwneud baner newydd i Eglwys Sant Mihangel a llawer o wahanol grefftau Nadolig. Diolch i bawb am eich holl help, ac am wneud y bwyd.