Hanes Eglwys y Drindod Sanctaid
© Ardal Genhadaeth Bro Cwyfan, 2018
Eglwys y Drindod, Bryngwran
Mae Eglwys y Drindod Sanctaidd, Bryngwran yn eglwys yn y dull Jacobeaidd. Cwblhawyd y gwaith adeiladu arni yn 1841. Mae wedi ei lleoli mewn man canolog yn y pentref, wedi ei gosod yn ôl oddi wrth briffordd yr A5. Cyn sefydlu'r eglwys newydd hon, roedd Eglwys Sant Ulched i'w chael yn ngogledd ddwyrain y plwyf, nid nepell oddi wrth Blas Llechylched heddiw. Mae rhai olion o'r hen eglwys yn dal ar ôl, ac mae ambell i gofadail i'w gweld yno, yn dyddio'n ôl i 1665. Mae'r eglwys bresennol yn gwasanaethu cymuned Gymraeg yn bennaf, ac mae'r mwyafrif o'r gwasanaethau'n cael eu cynnal yn y Gymraeg. Mae ganddi hefyd glwb plant, Clwb y Drindod, sy'n cyfarfod yn Ysgoldy'r Eglwys gerllaw. Gwasanaethau 3:00 pm Cymun Bendigaid 2ail a 4ydd Sul
Ardal Genhadaeth Bro Cwyfan