© Ardal Genhadaeth Bro Cwyfan, 2018
Ardal Genhadaeth Bro Cwyfan
Hanes Eglwys Sant Afran, Sant Ieuan a Sant Sanan
Adeiladwyd yr eglwys yn 1899 yn lle yr hen un. Gwasanaethau 2:00 pm Cymun Bendigaid 2ail Sul
Sant Afran, Sant Ieuan a Sant Sanan, Llantrisant