© Ardal Genhadaeth Bro Cwyfan, 2018
Ardal Genhadaeth Bro Cwyfan
Hanes Eglwys St. Cwyfan
Ar draws tywod Porth Cwyfan, tua 150- 200 llath oddi wrth y marc penllanw, ceir ynys furiog fechan, ac arni gweler eglwys fechan -  yr 'Eglwys yn y Môr' fel y gelwir hi yn lleol. Gellir mynd iddi ar lanw isel ar draws sarn carregog. Sefydlodd Sant Cwyfan ei eglwys yma yn y 7fed ganrif ac mae'r adeilad presennol yn dyddio o'r 11eg ganrif. Mae’r tri bwa, a gefnogir ar golofnau, ac a ymgorfforir yn y wal ogleddol yn awgrymu bod eil 16eg Ganrif unwaith wedi bod yma. Pan na ellid croesi i’r eglwys oherwydd llanw uchel, byddai gwasanaethau'n cael eu cynnal yn un o'r ystafelloedd a gysegrwyd yn arbennig ym mhlasty 'Plas Llangwyfan' gerllaw. Adferwyd yr eglwys yn 1893-4.
Sant Cwyfan (Yr Eglwys yn y môr), Llangwyfan
Gwasanaethau Weithiau, gan ddibynnu ar y llanw.