© Ardal Genhadaeth Bro Cwyfan, 2018
Ardal Genhadaeth Bro Cwyfan
Hanes Eglwys Sant Edern
Dengys yr eglwys hon yn dangos y gwahanol gyfnodau o adeiladu yn dyddio o'r 14eg ganrif. Cynhelir oriel y clerwr gan ddau drawst croes sydd ag arysgrif IB- RH-11-W-1777. Daeth y gwaith coed cerfiedig cain o Goleg yr Iesu, Rhydychen. Mae'r eglwys yn gartref i 'Garreg Ercagni' a ddaeth o safle'r hen eglwys. Gwasanaethau 9:30 am Cymun Bendigaid (Saesneg) 2ail Sul 9:30 am Cymun Bendigaid 4ydd Sul
Sant Edern, Bodedern