© Ardal Genhadaeth Bro Cwyfan, 2018
Ardal Genhadaeth Bro Cwyfan
Hanes Eglwys St. Machraeth
Ailadeiladwyd yr eglwys yn y cyfnod modern ond mae nifer o gofebion o'r hen eglwys i’w gweld yno. Yn y wal orllewinol  gweler dwy garreg gerfiedig gyda wynebau dynol. Y tu mewn mae tri phanel o sedd 17eg Ganrif gydag arfbais arnynt. Gwasanaethau 11:00 am Boreol Weddi 1st Sul yn Ionawr, Mawrth, Mai, Gorffennaf, Medi a Tachwedd 11:00 am Cymun Bendigaid 1af Sul yn Chwefror, Ebrill, Mehefin, Awst, Hydref a Rhagfyr 11:00 am Cymun Bendigaid 4ydd Sul
St. Machraeth, Llanfachraeth