© Ardal Genhadaeth Bro Cwyfan, 2018
Ardal Genhadaeth Bro Cwyfan
Hanes Eglwys St. Maelog
 Wedi ei chysegru i Sant Maelog, sant Celtaidd a ymsefydlodd yma tua 1450 o flynyddoedd yn ôl.  Bu nifer o eglwysi ar y safle hynafol hwn, sy'n cael ei gofnodi yn nogfennau y ' Trethiant Norwich ' o'r 12fed ganrif. Mae'r eglwys bresennol o ddyluniad Henry Kennedy, a chafodd ei hadeiladu yn 1848. Mae bedyddfaen carreg  12fed ganrif yn sefyll o flaen gwaith coed cain o’r 21ain Ganrif, gydag allor a darllenfa o goed tebyg ar ddyluniad ‘Coeden Bywyd’.  Mae hefyd baneli gwydr ar yr un thema, a gynlluniwyd ac a ysgythrwyd gan Bill Swann, a hefyd ffenestr St. Cecilia  gan Burne Jones. Mae'r fynwent o ddiddordeb arbennig – oherwydd fod y rhan hon o arfordir Ynys Môn yn wyntog a chreigiog, mae llawer o feddau llongddrylliad, gan gynnwys marwdy casgen, lle rhoddwyd cyrff anhysbys hyd nes yr hawliwyd hwy neu eu claddu yn iawn. Gwasanaethau 10:30 am Cymun Bendigaid (Saesneg) Bob Dydd Sul 10:00 am Cymun Bendigaid (Saesneg) Bob Dydd Mercher
St. Maelog, Llanfaelog