© Ardal Genhadaeth Bro Cwyfan, 2018
Ardal Genhadaeth Bro Cwyfan
Hanes Eglwys St. Mair
Adeiladwyd yr eglwys yn 1871 yn ôl dyluniad Kennedy & O'Donaghue. Mae’n enghraifft heb ei difetha o eglwys wledig Fictoraidd. Gwasanaethau 10:30 am Cymun Bendigaid (Saesneg) 2ail Sul (Misoedd yr haf yn unig)
St. Mair, Llangwyfan