© Ardal Genhadaeth Bro Cwyfan, 2018
Ardal Genhadaeth Bro Cwyfan
Hanes Eglwys St. Pabo
Gwasanaethau Weithiau
St. Pabo, Llanbabo